Neuroróżnorodność to przyszłość! Każdy człowiek jest gdzieś w spektrum neuroróżnorodności.
Osoby autystyczne, z ADHD, z dysleksją i innymi stanami mają wiele zalet, które czynią je unikalnymi i cennymi członkami społeczeństwa. Czas dostrzec ich potencjał!
 
NeuroShow 2023 to konferencja, której celem jest rozwinięcie dyskusji społecznej w Polsce na temat neuroróżnorodności, zaprezentowanie najlepszych praktyk z zagranicy, przyjrzenie się najnowszej wiedzy naukowej, a także rozmowa na temat wpływu neuroróżnorodności na wszystkie obszary życia neuroatypowej osoby. Wydarzenie będzie okazją do poszerzenia debaty wokół spektrum autyzmu, ADHD, dysleksji, dyskalkulii i związków między nimi, a jego główny cel to przedstawienie potencjału osób neuroróżnorodnych. Do udziału w rozmowach zaprosiliśmy krajowych i międzynarodowych ekspertów, a także osoby neuroróżnorodne, które opowiedzą o wyzwaniach związanych z codziennym funkcjonowaniem.
 

Dla kogo?

NeuroShow 2023 to miejsce, w którym każdy profesjonalista, badacz i każdy członek społeczności może zwiększyć swoją wiedzę na temat neuroróżnoronodności. W konferencji biorą udział naukowcy, lekarze, psychologowie, terapeuci, nauczyciele i inni specjaliści oraz same osoby neuroróżnorodne. Wszyscy, którzy chcą tworzyć lepszy świat, w którym każdy człowiek może zrealizować swój potencjał. 
 
Wśród prelegentów sąSven Bölte
Prof. nauk psychiatrycznych, profesor Karolinska Institutet


Elizabeth Pellicano
Prof. University College London na Wydziale Psychologii Klinicznej, Edukacji i Zdrowia


Lotta Borg Skoglund
Dr nauk psychiatrycznych, profesor Karolinska Institutet

 
 

Rejestracja uczestników stacjonarnych zakończyła się. Masz jeszcze możliwość wykupienia dostępu online!


 


 
Polityka prywatności
Regulamin Konferencji NeuroShow 2023