Organizatorem Międzynarodowej Konferencji NeuroShow 2024 jest Fundacja JiM, która od 2002 roku tworzy lepszy świat dla osób autystycznych i neuroatypowych. Świat, w którym każdy człowiek może zrealizować swój potencjał. Wg WHO 1% społeczeństwa jest w spektrum autyzmu, 10% (lub nawet kilkanaście - w zależności od badań) w spektrum ADHD. 

Fundacja JiM swoją misję realizuje poprzez zwiększanie dostępu do diagnozy stanów neuroróżnorodnych, organizację szkoleń online i webinarów dla profesjonalistów, kampanie społeczne docierające do milionów odbiorców, skuteczne rzecznictwo zmieniające regulacje prawne oraz prowadzenie własnych przedszkoli i szkół. Fundacja JiM zrzesza 25 tysięcy członków. Są to osoby w spektrum, ich rodziny i opiekunowie, nauczyciele i specjaliści oraz wszystkie osoby, które solidaryzują się z osobami autystycznymi i neuroatypowymi.